Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Tam başarı için güçlü destek gerektiğinin farkındayız. Sizlere; Danışmanlık, Seminer ve Eğitim, Yazılım Geliştirme, Proje Uygulama ve Yönetimi olmak üzere 4 ayrı alanda hizmet sunmaktayız.

Danışmanlık

Verdiğimiz hizmetin zihinsel bir uğraş olduğunu düşünüyoruz. ERP kurulumlarında proje başarısının yazılımın kalitesinden çok verilen hizmetin kalitesine ve devamlılığına bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden proje yönetimine büyük önem veriyoruz. Yazılımın üretilmesinde gösterdiğimiz özeni kurulumu ve uyarlaması sırasında aksatmadan devam ettiriyoruz. Proje içerisinde müşterilerimizin de bu titizlikte çalışmalarını sağlamak için her türlü danışmanlık ve denetleme adımını en baştan planlıyoruz.

Seminer ve Eğitimler

Küreselleşen dünyada sürekli artan rekabet koşulları, sınırsız müşteri memnuniyeti, ve toplam kalite kavramlarını olmazsa olmaz bir anlayış haline getirmiştir. Şirketler bu amansız rekabet koşullarında varlıklarını sürdürebilmek için, dünyadaki mesleki gelişmeleri ve yönetim metodlarını izlemek, anlamak ve uygulamak zorundadırlar. İşte bu anlayışla eğitim, kesintisiz bir süreç olarak ele alınmalıdır. Her kademedeki personel şirket ihtiyaçları doğrultusunda eğitilmelidir. Elzem Bilişim "Sürekli gelişim" misyonu, bilgi birikimi ve deneyimi ve uzmanlığını ispat etmiş eğitmen kadrosu ile çalışanlarınızın sahip oldukları yetkinlikleri kişisel ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirerek, şirketinizin farkını ortaya çıkarmada size yardımcı olmaktadır.

Yazılım Geliştirme

Yerelleştirme, yeni geliştirmeler ve arayüz tasarımı geniş hizmet yelpazemizin bir parçasıdır. Elzem Bilişim danışman ve programcıları sizin özel ERP istekleriniz için de her zaman hazırdırlar. Özel eğitim görmüş personelimiz yazılım projesi sonrasında da, kontrol amaçlı görevleriyle her zaman yanınızdadır.

Proje Uygulama ve Yönetimi

Elzem Bilişim, seçkin kadrosu, dinamik yapısı, uluslararası tecrübesi, büyük ölçekli projelerden sağladığı bilgi birikimi ve kendi geliştirdiği yüksek teknoloji ile güçlü danışmanlık ve üstün eğitim hizmetleri sunar. Elzem Bilişim sunduğu ürünün, müşterisinin organik yapısına tam olarak uyum sağlamasını garanti altına almak ve koşulsuz müşteri mutluluğunu sağlamak için, ele aldığı projeleri katı bir titizlikle yürütür ve bunun için gerekli ön hazırlık çalışmalarına son derece önem verir. Bu amaçla, aktif sisteme geçiş aşamasından önce proje organizasyonu ön çalışma ve yürütme aşamalarının eksiksiz tamamlanmış olması gerekir.